Helsedirektoratet legger vekt på at strategien skal føre til varige endringer i tiltaksapparatet hvor målet er å forebygge overdoser og overdosedødsfall i Norge. Målet er en årlig nedgang i antall narkotikadødsfall med en langsiktig nullvisjon.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet og prosjektleder for strategien er Martin Blindheim. Blindheim kommer til Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 22.-23. september med innlegg både i plenum og miniseminar. Tittelen på strategien er både historisk og en oppsummering av norsk narkotikapolitikk, har Blindheim tidligere uttalt til Rus & Samfunn. Norsk ruspolitikk er både opptatt av rusbehandling og skadereduksjon og strategiens tittel «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» ble også brukt i den første overdosekampanjen her i landet.

Hvert år dør rundt 250 mennesker som følge av overdose, fire av fem dødsfall skyldes opioidbruk og ofte i kombinasjon med alkohol og/eller benzodiazepiner. For hvert overdosedødsfall berøres familie og nettverk og i tillegg skjer det et høyt antall overdoser som ikke er fatale, men svært skadelige for den det gjelder.

Arbeidet med strategien synliggjorde behovet for en offentlig markering der en ønsker å skape mer bevissthet rundt overdoser og å minnes de mer enn 5500 menneskene vi har mistet i overdosedødsfall. 31. august er etablert som en internasjonal "Overdose Awareness Day" – Verdens overdosedag. Dagen ble første gang markert i Australia i 2001 etter initiativ av Frelsesarmeen. I fjor ble dagen markert i mange land. Foreningen for human narkotikapolitikk arrangerte den første markeringen i Norge i 2013. I år markeres overdosedagen i hele 16 byer i Norge. SERAF, Bergen Kommune, Helsedirektoratet, Forskningsrådet, proLAR, Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet arrangerer i tillegg en overdosekonferanse i Bergen 31. aug - 1. september knyttet til markeringen. Flere norske og internasjonale fagpersoner vil bidra på konferansen og kameratredning ved hjelp av Naloxon nesespray er ett av temaene. Naloxon nesespray anvendes i økende grad internasjonalt og er prøvd ut i et pilotprosjekt her i Norge, henholdsvis Bergen og Oslo.

På Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse i september sier Blindheim noe om strategien virker eller ikke. Bidrar en overdosestrategi til å redusere avhengighetens pris?