Med begreper som opptrapping forventer vi kanskje styrking framfor endring? Begrepet opptrapping er brukt både innen psykisk helse og rus knyttet til årelange opptrappingsplaner. 2020 er siste året for Opptrappingsplanen for rusfeltet. Har vi oppnådd likeverdige tjenester, spør Kompetansesenter rus region øst og Fylkesmannen i Oslo og Viken på sin digitale konferanse 3. november. 

Konferansen blir sendt tirsdag 3. november 2020 kl. 09.00 - 12.00. Påmeldingsfrist er fredag 30. oktober 2020 kl. 13.00. Etter påmelding vil du få tilsendt link til YouTube-sending fredag 31. oktober

Konferansen inkluderer blikk fra ulike utkikksposter på rus- og psykisk helsefeltet, og er nytenkende i form og uttrykk.

Sendingen er en kombinasjon av korte reportasjer, foredrag, sterke ytringer og refleksjoner fra "studio". Invitert programvert for produksjonen er rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland. Til å reflektere over konferansens temaer har hun med seg forfatter, samfunnsviter og tidligere undervisningssjef ved Bergensklinikkene Arne Klyve. 

Vi oppfordrer virksomheter og organisasjoner til å samle kollegaer og bruke konferansen som utgangspunkt for faglige diskusjoner. Hvordan kan vi oppnå tjenesteutvikling og likeverdige tjenester for de minst priviligerte blant oss?
Meld deg på ved å klikke her.