Anders Dalsaune Jansen har med andre ord god erfaring med arbeidet i styret og er godt kjent med utviklingen i organisasjonen og i rusfeltet for øvrig. Kirsten Frigstad gikk av med pensjon i juni og Anders Dalsaune Jansen har vært fungerende styreleder siden da. Det var et enstemmig årsmøte som valgte Dalsaune Jansen til ny styreleder 3. september.

Vi gratulerer Anders Dalsaune Jansen med tillitsvervet! 

Trude Lønning og Frode Woldsund- gjenvalgt som styremedlemmer

Lønning og Woldsund hadde begge sagt ja til gjenvalg for en ny periode. De har sittet i 6 år og går nå inn i sin siste periode som styremedlemmer. Trude Lønning er rus- og psykisk helsesjef i Sandnes kommune og Frode Woldsund er regionleder for Frelsesarmeen Region Sør. 

Tommy Sjåfjell, Merete Hanch-Hansen og Ellen Ingrid Eira - nye styremedlemmer

På de tre andre plassene hadde valgkomiteen innstilt Tommy Sjåfjell, prosjektleder        A-Larm, Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør, Velferdsetaten i Oslo og Ellen Ingrid Eira, leder, Døgnenheten psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset HF. 

Fagrådets styre skal ha brukerrepresentasjon og Tommy Sjåfjell ble valgt til den plassen. Det var foreslått flere gode representanter fra brukerorganisasjonene. Flere av brukerorganisasjonene tok til orde for to brukerrepresentanter i Fagrådets styre og fremmet forslag om det. Årsmøtet ga ved denne anledning ikke tilslutning til det.

Årsmøtet fulgte også valgkomiteens innstilling og valgte Merete Hanch-Hansen og Ellen Ingrid Eira som nye styremedlemmer, sammen med Tommy Sjåfjell.

Vidar Hårvik, leder av MARBORG, ble valgt inn i valgkomiteen for tre år etter å ha vært med i Fagrådets styre i åtte år. Han fikk et vakkert trykk som symbol og takk for godt samarbeid og lang innsats i styret. 

Stående applaus for Kirsten Frigstad

Kirsten Frigstad fikk stående applaus fra årsmøtet da hun mottok sin gave for sitt varme engasjement i Fagrådet - i hele ti år. 

Kirsten Frigstad har vært styreleder de siste seks årene, med sterkt faglig engasjement og pågangsmot. Hun har vist sekretariatet og styremedlemmer stor tillit og gitt rom for åpne diskusjoner og refleksjoner. 

Vi takker henne for seks gode år under hennes ledelse.