Tema for konferansen:

"Kva gjer musikken med oss og kva kan vi gjere med musikk? Polyfon-konferansen 2024 vil løfte fram ulike perspektiv på kva musikk kan vere og knyte dette til sentrale utviklingstendensar og utfordringar i dagens samfunn".

Klikk her for å lese mer om konferansen