Opptrappingsplanen for rusfeltet ble avsluttet i 2020. Kommunene har fått tilført mer enn 2,4 milliarder til kommunalt rusarbeid, sier regjeringen. Det er blitt en betydelig økning i antall ansatte i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. Det har også blitt en styrking av kompetansen. Det kan vi lese i evalueringene fra FAFO.

Det er ikke alle som kjenner seg i igjen den beskrivelsen. Mange er bekymret for tiden etter Opptrappingsplanen for rusfeltet. Flere oppgaver krever god ledelse og mer treffsikre tilbud.

Spesialisthelsetjenesten er blir mer spesialisert hvilket innebærer mindre vekt på omsorg, mer vekt på kostnadseffektivitet og det evidensbaserte. Dette er med på å presse tjenestene til kortere og mer intensive løp, på godt og vondt. Mange kommuner opplever dermed at de får tilbake pasienter som trenger flere tjenester enn tidligere. Opptrappingen i kommunen blir dermed en endring av oppgaver, og ikke en styrking av tjenestene.

Vi lurer på hvordan går det egentlig i kommunene? Er det i hele tatt mulig å gi et svar når vi har 356 kommuner som i stor grad gjør som de vil.

Vi møter fire kommunale ledere fra store norske kommuner denne gang. Det er
Siri Ditlev-Simonsen, A
vdelingsleder, Rådgivning Rus og Psykisk helse Bærum kommune.
Aase Kristin Smith-Vestad, Virksomhetsleder, Fellesfunksjon psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Rønnaug Frøiland, Direktør, Etat for psykisk helse og rustjenester. Bergen Kommune.
Trude LønningRus og Psykiskhelse sjef, Sandnes Kommune Mestringsenheten.

Disse fire møter statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til samtale om temaene nevnt innledningsvis. Samtalen ledes av leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen.

Sett gjerne av tiden på arbeidsplassen din og bruk webinaret som inspirasjon til fagdiskusjoner og refleksjon.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Se webinaret på YouTube her: