Brukerorganisasjonene proLAR Nett gjennomfører denne våren en nasjonal brukerundersøkelse for å få svar på hvordan LAR-pasienter som gruppe opplever medikamentene og behandlingen de får.

Vi håper mange vil ta seg tid til å besvare skjemaet, det tar cirka åtte minutter å svare. Det er selvfølgelig frivillig og anonymt å delta. 
Ronny Bjørnestad, leder proLAR Nett

Vil skape endring og utvikling

Hele undersøkelsen er en ny "bruker spør bruker"- undersøkelse, men proLAR Nett har i tillegg ambisjoner om å kunne bruke eventuelle resultater til innspill inn imot Sykehusinnkjøp og anbudsprosesser som blir gjeldende fra 1. juni 2021. Rapporten fra undersøkelsen vil kanskje ikke kunne påvirke utfallet i første omgang, men forhåpentligvis på sikt, sier Ronny Bjørnestad.

proLAR Nett ønsker å formidle rapporten til alle relevante aktører som helseforetak, LAR-poliklinikker, fastleger, ruskonsulenter og politikere. Målet er å få opp status på brukermedvirkning - ikke minst knyttet til valg av legemidler, sier Bjørnestad.

Spørreskjemaet er tilgjengelig fra 8. februar

Spørreskjemaet ligger tilgjengelig på proLAR Nett sin nettside. I tillegg skal ansatte i organisasjonen aktivt gå rundt og intervjue brukere. Du kan også komme direkte til undersøkelsen ved å klikke på denne lenken:  https://nettskjema.no/a/brukerundersokelseprolarnett21

Ansvarlig for brukerundersøkelsen er prosjektleder Marianne Pierron, som til vanlig er erfaringskonsulent i Helse Bergen. LAR-legene Gabrielle Welle Strand og Christer Aas er viktige sparringspartnere og skal bidra inn på statistikk og tolkning av svarene. Undersøkelsen er en oppfølging av en tidligere brukerundersøkelse der 1045 pasienter deltok. (PDF, 974KB) Målet er å nå ut til minst dobbelt så mange denne gangen, sier Ronny Bjørnestad.

Vil du vite mer, ring Ronny Bjørnestad 41 30 70 39 eller Marianne Pierron 97 16 36 29.