Mer eller mindre langtidsbehandling, med eller uten medikamenter, offentlig eller ideelle institusjoner, brukerkunnskap og fagkunnskap.  Statsministeren ville ikke la de ulike deler av rusfeltet slåss om ressursene men mente det var nødvendig med mer alt. Men hun og de andre var opptatt av å tette hull, gi koordinerte og sammenhengende tjenester med pasienten i sentrum.

Dialogmøte om Opptrappingsplanen samlet over 200 deltakere og en rekke gode innlegg ble holdt innledningsvis av blant annet Fagrådets leder Kirsten Frigstad. Hun la vekt på behovet for kartlegging, handlingsplan, satsning på tidlig intervensjon, bolig, aktivitet, endre syn på langtidsbehandling. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høies hadde også et innlegg før han måtte løpe i møtet i Stortinget. Hans innlegg kan du lese her her...

Hele møtet ble filmet og du kan se hele møtet her...