Dette er en oppgang fra 2015 da forbruket var på seks liter per innbygger, men på linje med nivået i 2008 (6,8 liter ren alkohol per innbygger over 15 år).

Menn drikker i gjennomsnitt oftere og dobbelt så mye alkohol som kvinner. Men det er flere kvinner, og flere eldre, som drikker alkohol nå sammenlignet med tidligere. Tidligere rapporter viser at forbruket økte kraftig fra 1990 og fram til 2008, men gikk deretter noe ned fram til 2015. I 2016 drakk åtte av ti voksne alkohol, samme resultat som i 2015.

Uregistrert forbruk
Det registrerte avgiftsbelagte alkoholforbruket omfatter alkohol kjøpt i butikk (Vinmonopolet og dagligvarebutikker) og på skjenkesteder. I tillegg kommer et uregistrert forbruk av alkohol fra taxfree-handel på flyplasser og ferger og grensehandel i Sverige, pluss smugling og hjemmebrent.

Mengden alkohol fordeler seg slik:
• I underkant av 3 liter kjøpes på vinmonopol
• Vel 3 liter kjøpes i dagligvarehandel og på skjenkesteder
• Cirka ¾ liter er såkalt uregistrert omsetning og er kjøpt i taxfree, i Sverige og andre land

Økning, men likevel lavest i Norden
Alkoholforbruket registrert i Norge i 2016 var det laveste i Norden. Til sammenligning hadde Danmark det høyeste registrerte forbruket med 9,4 liter ren alkohol per innbygger i aldersgruppen 15 år og eldre.

Cannabis er mest brukt av illegale stoffer
Undersøkelsene gir også grunnlag for å beskrive erfaring med illegale rusmidler i ulike grupper av befolkningen fra 16-79 år. Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i den norske befolkningen.

Siden 2000 har det vært en nedgang i bruk av cannabis blant 15-16-åringer og bruken er lav sammenlignet med andre land i Europa. Kokain er nest mest brukt, etterfulgt av ecstasy/MDMA og amfetamin.

Totalbildet knyttet til illegale rusmidler holder seg stabilt.

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989 som et samarbeid mellom det daværende Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Fra 2001 til og med 2015 sto Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som utgiver. Etter at SIRUS i 2016 ble integrert i Folkehelseinstituttet er det nå Folkehelseinstituttet som står som utgiver.