I Norge dør i snitt fem personer hver uke av overdose.

31. august er verdens overdosedag og dagen markeres minst 30 ulike steder i landet. Verdens overdosedag er en internasjonal minnedag for å hedre de døde, men også en viktig påminning om å skape bevissthet rundt forebygging.

For å finne markeringen nærmest deg se oversikten på Verdens Overdosedags Facebookside. Helsedirektoratet er de som koordinerer minnedagen og drifter Facebooksiden.

De lokale arrangementene er samarbeidsprosjekter med ulike organisasjoner og kommuner. Sett av noen timer og bli med på markeringene for å minnes 'Kristoffer', Hilde, Tor, Bjørn og de andre drømmene som har gått tapt.