Dagen markeres over hele landet. Men de kommunene med flest overdosedødsfall har fått muligheten til å søke tilskudd for å jobbe mer målrettet med å lage lokale handlingsplaner og tiltak for å forebygge fremtidige overdoser i sin kommune. Kommunene det gjelder er Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Asker, Porsgrunn, Arendal, Stavanger og Trondheim, samt Tromsø og Bodø.

Frivillige organisasjoner og kommunene jobber sammen for å få til en felles markering. Markering av Verdens overdosedag skjer over hele verden og ble i Norge tatt inn den nasjonale overdosestrategien som kom sist vinter.

Hvert år dør mellom 200 og 300 mennesker av overdose. Det er altfor mange. Denne dagen gir en ekstra mulighet til å minnes de som er døde og ikke minst det kontinuerlige arbeidet som må foregå for å unngå nye dødsfall.