I Norge inviterte brukerorganisasjonene proLAR Nett og Foreningen for human narkotikapolitikk til markering av Verdens narkotikadag på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Alle stortingsrepresentantene var invitert til å komme ut og støtte den globale kampanjen ved å la seg avbilde med en “Support. Dont`t punish”-plakat. Ingen stortingsrepresentanter prioriterte å komme.

De politikerne som stilte var leder av Oslo FrP Aina Stenersen, statssekretær Sveinung Rotevatn (V), byråd i Bergen i pappapermisjon Erlend Horn (V), bystyrerepresentant i Oslo Venstre Hallstein Bjercke og Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

26. juni er også FNs internasjonale dag mot rusmisbruk og narkotikasmugling. Denne dagen blir av flere lands myndigheter brukt til å feire ”krigen mot narkotika”. I noen tilfeller med å brenne store hauger av beslaglagt narkotika eller også gjennomføre offentlige henrettelser av narkotikalovbrytere.

Support. Don't punish!
Det er en pågående dyp bekymring for at menneskerettigheter blir brutt gjennom en straffende ruspolitikk rundt om i verden. FNs narkotikarapport, publisert i dag, anslår at narkotikarelaterte dødsfall steg til 585 000 i 2017. Sannheten bak tallene er at de fleste av dødsfallene kunne vært forhindret om skadereduserende tiltak og andre helsetjenester hadde vært tilgjengelig for dem som trengte det, står det å lese i rapporten. Dødstallene øker dramatisk hvis vi i tillegg legger til utenomjuridiske drap, dødsdommer og andre drap på folk med rusproblemer.

Øverst fra venstre: Julie Høivik (SERAF), Øystein Ericson (Naloksonprosjektet), Sveinung Rotevatn (V), Arild Knutsen (FHN), Erlend Horn (V). Bildene i midten fra venstre: Ester Nafstad (NORMAL), Svein Gulbrandsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Bildene nederst fra venstre: Arild Knutsen, Aina Stenersen (FrP), Sondre Hansmark (Unge Venstre). Foto: Torhild Kielland[/caption]

"Support. Don´t punish" er et globalt initiativ ledet av International Drug Policy Consortium (IDPC) International HIV/AIDS Alliance, Harm Reduction International og International Network of People who Use Drugs (INPUD).

Tall fra FN's narkotikarapport
På verdensbasis lider anslagsvis 35 millioner mennesker av rusavhengighet som trenger behandlingstiltak. Økningen av dødstallene skyldes økt kunnskap om situasjonen i India og Nigeria, begge blant de ti mest folkerike landene i verden.

Rapporten anslår at antall opiatbrukere er 53 millioner, opp 56 prosent fra tidligere år. Opioider er ansvarlig for to av tre dødsfall i 2017. Globalt injiserte 11 millioner mennesker narkotika i 2017, av disse lever 1.4 millioner med HIV og 5.6 million med hepatitt C.

Kunnskap først
Det var et bredt oppmøte fra ulike brukerorganisasjoner fra hele landet under markeringen utenfor Stortinget. Arild Knutsen fra FHN la vekt på at Norge er et stjerneeksempel i verden fordi vi legger til rette for avkriminalisering av bruk og besittelse, vi omgjør sprøyterom til brukerrom, vi får snart heroinklinikker og også større valgfrihet på legemidler innen legemiddelassistert rehabilitering. Organisasjonene som møtte fram på Eidsvolls plass tok tydelig avstand fra skremsler og trusler og ba innbyggere og politikere om en kunnskapsbasert tilnærming til folk med narkotikaproblemer.