Venter på rusplan

Onsdag la regjeringen 200 millioner kroner på bordet i forslaget til statsbudsjett for å styrke kommunale tjenester til personer med rus- eller psykiske problemer. I tillegg kommer satsingen på barn og unge som gir 200 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

All ære til regjeringen for at de tar rus og psykiatri på alvor, men vi må altså vente på den bebudede opptrappingsplanen til neste år, sier Pedersen. Helseministeren skryter av Rusakutten, men vil ikke betale for den. Stengingen av Nygårdsparken i Bergen har synliggjort problemene kommunen har i forhold til rusomsorgen, ifølge Fagrådet. Allerede før Stortingsvalget 2013 ble opptrappingsplanen for rusfeltet lansert. Men fremdeles gjenstår det viktigste, selve opptrappingsplanen.

Vi venter fremdeles på det store løftet som ble lovet i 2013, sier han. Først neste år legger regjeringen frem rusplanen og en stortingsmelding om primærhelsetjenesten.  Da forventer vi at regjeringen vil varsle en langsiktig og økt satsing på rusfeltet, sier Pedersen.

Intervju med Bergens tidende 8.oktober 2014