En del av forslagene er kjent fra Venstres politikk tidligere slik som garanti for time til behandling innen 24 timer, lavterskel substitusjonsbehandling, utvidelse av tilbud i sprøyterommet, innføre heroinassistert behandling, utvide tilbudet med narkotikaprogram med domstolkontroll og utrede endring av lovgivning fra straff til behandling for rusavhengige slik det praktiseres i Portugal. I tillegg fremmes forslag om å stimulere kommunene til å sikre bedre bolig og rehabiliteringstilbud, styrke R'en i LAR, utvide fastlegenes mulighet til å starte opp substitusjonsbehandling, legge til rette for bedre ettervern.

Mange gode, spennende også flere kontroversielle forslag. Fagrådet antar flere av forslagene vil bidra til debatt i rusfeltet. Fagrådet ønsker en debatt om ruspolitikken velkommen og ser gjerne at den foregår også i kommentarfeltet under.

Bak forslaget står de fire Stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn og Andre' Skjelstad. Videre saksgang er at Helse- og omsorgskomiteen får forslaget til behandling. Normalt vil saken behandles der og det vil også være en høring før saken behandles i Stortinget en gang på våren.