På Verdens Overdosedag 31. august gikk klima- og miljøminister og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, langt i å støtte ungdomspartiet.

– Jeg skal ikke si alle, men vi må regulere tilgangen til narkotiske stoffer for å få mer kontroll på hvor mye som omsettes, kunne begrense skadevirkningene og også bli kvitt den enorme kriminelle virksomheten som ligger bak – både i produsentland, transittland og i Norge, sier Elvestuen til Dagbladet.

Hva er forskjellen på regulering og legalisering?
Forenklet kan en si at regulering er slik vi organiserer Vinmonopolet i dag med aldersgrenser, åpningstider og varedeklarasjon.

Legalisering er å gjøre narkotika lovlig i sin helhet, uten å nødvendigvis regulere hvor eller hvordan salg skal foregå.

Høye overdosetall på grunn av feilslått ruspolitikk?
247 mennesker døde i 2017 av overdose i Norge, – en liten nedgang fra tidligere år. Antallet har variert noe de siste femten årene, men har et gjennomsnitt på 264 dødsfall per år, i følge Folkehelseinstituttet.

De høye overdosetallene er ifølge Elvestuen et resultat av dagens ruspolitikk der all bruk, besittelse, innførsel og salg er forbudt – og straffes med inntil 21 års fengsel.

Regjeringens arbeid gjennom Rusreform vil bidra til store endringer ved at den flytter reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika fra justis- til helsesektoren. Regjeringen vil også sikre større fleksibilitet i medikamentvalg innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og starte opp et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

Venstre støtter alle disse tiltakene, men vil altså mer.

Unge Venstres kampanje for legalisering
De fleste har fått med seg stormen rundt Unge Venstre under denne valgkampen. Unge Venstre har lenge kjempet for en mer liberal ruspolitikk, og under årets skolevisitter har ungdomspartiet hengt opp plakater og delt ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it» (legaliser det). Skoleledere har protestert og politiet har aksjonert – og fra sidelinjen kan vi kanskje bli fristet til å tenke at bedre reklame for en politisk sak er det lenge siden vi har sett – om en da ikke er helt blendet av bompengestriden.

Leder i Unge Venstre Sondre Hansmark hadde  på Ruspolitisk Arena i mai et sterkt innlegg om hvorfor partiet mener at en mer liberal ruspolitikk er nødvendig. Ikke bare er det høye overdosetall, sa han, men vi har flere tusen sprøytenarkomane, mange er fattige, har dårlig helse og er sterkt stigmatisert.

Hansmark argumenterte for at regulering vil sikre inntekt til staten via skatter. Aldersgrensene vil gi gode rammer rundt de unge og ikke minst kan vi ved regulering få kontroll på innhold ved innholdsfortegnelse og styrkegrad – noe som er ren russisk rulett i dag, mente han. Nettopp å få vite innholdet med sikkerhet, mener Hansmark vil svekke det «svarte markedet» preget av mafia og terror.

Motstand fra mange hold
Mange har reagert kraftig på Unge Venstres kampanje. De mener kampanjen er reklame og brudd på Opplæringsloven. Derfor ble Unge Venstre nektet å dele ut brosjyrer og ha roll-ups med på skoledebattene.

Leder i Helse- og omsorgskomiteen, KrF-politiker Geir Jørge Bekkevold, skrev på sin FB side:
“Jeg var med i debatten da rusreformen ble vedtatt i stortinget og ble kritisert fordi jeg brukte ordene avkriminalisere og legalisere i ett og samme innlegg! Min bekymring var ikke grunnløs, det ser vi eksempel på her” og viser til Elvestuens uttalelser i Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg er helt tydelig overfor VG på at denne regjeringen IKKE vil legalisere hasj. -Det vil ikke skje så lenge jeg leder regjeringen sier Solberg.

KrF leder Kjell Inge Ropstad er enig med statsministeren og sier til Dagbladet – Det er helt uaktuelt for KrF å sitte i en regjering som legaliserer cannabis. Vi kan ikke akseptere at bruk av narkotika normaliseres, sier Ropstad.

Unge Venstre fastholder at ruspolitikken slik den er i dag skaper utenforskap og avmakt og at de kun ønsker å ha en kunnskapsbasert debatt om ruspolitikk.

Hansmark og nå også Elvestuen, mener at en nullvisjon for rusmisbruk er en hindring i å endre ruspolitikken. De innrømmer at det er vanskelig for et parti å forsvare noe som blir sett på som kriminelt, men de vil at ruspolitikken skal gå fra moralisme til skadereduksjon og kunnskap.

Elvestuen varsler om at Venstre – etter at rusreformen er gjennomført og stortingsperioden er over – vil gå vesentlig lenger i diskusjonen når det gjelder lovverket rundt narkotiske stoffer.

For Fagrådet er det viktig at debatten om legalisering ikke avsporer eller stopper arbeidet med avkriminalisering. Det ville være uheldig hvis diskusjonen om avkriminalisering igjen forveksles med legalisering.