Organisasjonene er Veien Ut, Mental helse ungdom og Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Prisen er et diplom og en pengepremie på 50.000 kroner, som går til organisasjonen bak prosjektet.

Prosjekt “Ekspedisjon 2019”
Veien Ut er medlemmer i Fagrådet og er nominert for sitt prosjekt “Ekspedisjon 2019”. Ideen er å bruke fysisk aktivitet og naturen til å ta steget bort fra rusavhengighet og tilbake til et verdig liv.  Deltakerne drar på en tre måneders fysisk krevende ekspedisjon. Underveis jobber de med rusproblemene sammen med erfarne terapeuter. Ekspedisjonen følges opp med åtte måneders oppfølging.

Juryens begrunnelse er: “Dette er en annerledes måte å drive rusbehandling som fortjener oppmerksomhet. Det engasjerer, er basert på frivillighet og vil forhåpentligvis skape mer oppmerksomhet rundt behandling av rusavhengige”.

Fagjuryen har bestått av:
Ingrid Stenstadvold Ross, styreleder i Stiftelsen Dam (juryleder)
Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant (KrF), leder av Helse- og omsorgskomitéen
Wasim Zahid, overlege, medisinsk avdeling på Drammen sykehus, “Twitterlege”
Nada Hadzic-Andelic, professor II ved avdeling for sykepleiervitenskap ved UiO
Kristi Herje Haga, prosjektkoordinator MS-forbundet

Prisen deles ut 5. desember 2019 på Frivillighetens dag. Det er publikum som avgjør hvilket prosjekt som vinner prisen, gjennom en avstemming som varer fram til 25. november. 
Klikk her og avgi din stemme. 

Vi gratulerer Veien Ut med nominasjonen.