"It takes a village" handler om hvordan vi kan styrke og støtte familier hvor et familiemedlem har psykiske problemer, fysisk sykdom eller problemer med rusmidler.

To vinnere
- Litt artig å vinne pris som "Early career researcher" når en er kommet i bestemoralderen, skrev en glad Eli Marie Wiig på sin Facebookside 19. mai.

14.-16 mai ble konferansen for første gang arrangert i Norge og hele 27 nasjoner deltok. Vinner av prisen ble kåret blant forskere som har tatt doktorgrad innenfor de siste fem årene. Det ble to vinnere; en australsk forsker og Eli Marie Wiig.

Doktorgrad om sårbare mødre
Eli Marie Wiig har i lang tid vært opptatt av sårbare mødre med store utfordringer og disputerte med sin doktorgradsavhandling ved Institutt for klinisk medisin i 2018 om temaet; Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders.

Hun tok for seg hvordan utenforskapet, som familier med rusproblemer opplever, bidrar til overføring av problemer mellom generasjonene. Hvordan rusavhengige kvinner som har vokst opp i familier med rusproblemer står overfor alvorlige utfordringer når de selv får barn.

I sin doktoravhandling beskrev hun hvordan kvinnene:

  • prøver å holde seg rusfrie
  • bearbeider vanskelige barndomserfaringer
  • integrerer familien sin i samfunnet
  • beskytter seg selv og barna for venner og familie som fortsatt ruser seg

Mødre med denne type historie trenger hjelp til å bygge støttende sosiale nettverk og å etablere trygge og forutsigbare familiemiljø for seg og barna sine, skriver Wiig. - Mødrenes nærmeste støttepersoner er nære familiemedlemmer som ofte har lav inntekt og lite sosialt nettverk selv. Allikevel er støttepersonene til å stole på og de bidrar både med nærhet og praktisk hjelp.

Hennes råd er at helse- og sosialtjenestene bør støtte og bygge videre på forholdet mellom mor og støttepersonene for å hjelpe mødrene til å skape trygge liv for barna sine med god tilhørighet i lokalmiljøet.

Doktorgraden bygger på en norsk undersøkelse der rusavhengige småbarnsmødre innlagt i døgnbehandling, de ansatte og mødrenes nærmeste støttepersoner ble intervjuet.

Vi gratulerer Eli Marie Wiig og KoRus-Sør med pris for et viktig arbeid.