I fjor var det en lignende situasjon som oppstod der til slutt helseministeren grep inn og tilførte Jobben tre millioner kroner i ekstra midler.

– Et viktig springbrett til nytt liv får mindre for hvert år som går. Vi opplever kuttene som dramatiske. Vi havner nok en gang i stor usikkerhet, sier styremedlem i Fagrådet og regionleder i Frelsesarmeen Frode Woldsund, på Frelsesarmeens nettside.

Budsjettkuttet for Jobben er på nær 1,5 millioner kroner mot hva Frelsesarmeen fikk bevilget i år. Dette er et betydningsfullt beløp, som utgjør en stor forskjell med tanke på hva Frelsesarmeen kan tilby. I tillegg er det foreslått kutt i Fyrlyset-tiltaket med en halv million kroner.

Woldsund frykter for Jobbens fremtid. Frelsesarmeen bruker betydelig med egne midler i driften av tiltakene, men kan ikke dekke det behovet som finnes i byen alene.

-Tiltakene våre dekker et hull i samfunnet, og uten Jobben vil vi få en kaldere by.
Frode Woldsund.

Vi er fortsatt i en opptrappingsplan for rusfeltet og Fagrådet håper Oslo-byrådet finner en god løsning der kutt til gode lavterskeltiltak er unødvendig.