Vanedannende legemidler kan føre til skadelig bruk og/eller avhengighet. De medisinske vurderingene  ved sterke korte og/eller langvarige psykiske eller fysiske smertetilstander kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer. Nå har Helsedirektoratet samlet 21 anbefalinger i sitt høringsutkast.

Ny veileder erstatter og forener to eksisterende veiledere; Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som begge ble utgitt i 2014.

De 21 anbefalingene tydeliggjør blant annet spesialisthelsetjenestens samarbeidsansvar med fastleger, ved utskrivning av pasienter med vanedannende legemidler. Videre at opioider kun unntaksvis bør brukes ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom. 

Det er, i første omgang, anbefalingene knyttet til tettere oppfølging og struktur som etter vårt syn er mest iøyenfallende i høringsutkastet. - At direktoratet tydelig anbefaler leger at, om de må skrive ut vanedannende medikamenter bør det være for maks 1-2 uker, før de innkaller til ny konsultasjon og vurdering. Dersom det er behov for medisinering ut over fire uker er det en klar anbefaling om at lege i samarbeid med pasienten lager en behandlingsplan.

Mange pasienter har opp gjennom årene beskrevet usikkerhet og oppstart av avhengighetsproblemer knyttet til legers utskrivning av vanedannende medisiner. Pasientene har ved manglende oppfølging fortsatt med medisinene, mer eller mindre uvitende om faren for avhengighet.

Fagrådet ser fram til å lese høringsutkastet grundigere og tar gjerne imot innspill til vårt høringssvar på fagraadet@rusfeltet.no