Det skal velges fire styremedlemmer og ett medlem til valgkomiteen. Det er årsmøtet velger, men nå kan dere som medlemmer komme med forslag. 

De tre styremedlemmene som er på valg er:

  1. Lars A Lian, faglig leder Stiftelsen Fossumkollektivet
  2. Kine Haugen, Fellesorganisasjonen FO
  3. Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør Forebygging og sentrumsarbeid, Velferdsetaten Oslo kommune
  4. + Ledig plass etter Janka Holstad som gikk ut av styret 31.12 pga jobbskifte

Styremedlemmene velges for to år av gangen. I følge vedtektene skal styremedlemmene samlet gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlige/ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon.

Styreleder er Anders Dalsaune Jansen, til daglig leder av Tyrilistiftelsen. Hele styret kan du finne her

Det skal også velges ett medlem til valgkomiteen. Reidun Wilhelmsen går ut av komiteen etter å ha sittet i 6 år som i henhold til vedtektene er maks tid.

Forslag på kandidater

Det er kun medlemmer som har forslagsrett og fristen for å fremme forslag er 2. mars 2021. Forslag sendes jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no som er sekretær for valgkomiteen. Spørsmål kan rettes valgkomiteen.

Valgkomiteen består av:
Reidun Wilhelmsen 922 58 004 e-post reidun@k-arken.no
Egil Atle Bremnes  404 27 932 egil.atle.bremnes@karmoy.kommune.no
Vidar Hårvik 93408912 vidar@marborg.no 

Komiteen ønsker at forslagene inneholder følgende informasjon:

  • Personalia
  • Medlemsvirksomhet
  • Stilling
  • Kortfattet CV (yrkeserfaring, utdanning, verv)
  • Begrunnelse for forslaget
  • Hvem forslaget fremmes av