Medlemsorganisasjonene inviteres til å foreslå kandidater til vervene. Forslagene kan sendes direkte til medlemmene i valgkomiteen eller via sekretariatet. E-post og telefon til valgkomiteens medlemmer står i vedlagte brev. Frist for innsending av forslag er 24.mars. Valgkomiteen består av Erling Pedersen fra Stiftelsen Bergensklinikkene, Reidun Wilhelmsen fra Kvinnekollektivet Arken og Kristin Lervik fra Renåvangen.

Egen innkalling til årsmøtet sendes medlemsvirksomhetene i løpet av noen uker og endelig saksliste sendes ut 20.april.