I praksis kan en 16 åring med alkoholforgiftning eller annen overdose bli innlagt på natt, bli medisinert og behandlet ut av sin tilstand, for så å bli utskrevet påfølgende morgen uten samtaler eller oppfølging.

Den 25. februar i år publiserte helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler, IS 1122. Helsedirektoratet gir i retningslinjen 92 anbefalinger om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler, men ingen går direkte på tidlig intervensjon knyttet til målgruppa ungdom i somatiske avdelinger.

På Fagrådets nasjonale rusfaglige konferanse 14.-15. september kommer Jan Egil Wold (bildet). Wold er avdelingsoverlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Levanger, Helse Nord-Trøndelag. Han leder et svært interessant arbeid der det er fast prosedyre at BUP blir koblet inn når det kommer inn barn og unge med forgiftninger på sykehuset. – Dette gjør vi for å kunne fange opp barn som kan være deprimerte eller ha det vanskelig på andre måter, fortalte Wold på ROP dagen tidligere i år. Ifølge avdelingsoverlegen kommer det årlig inn mange barn og unge med alvorlige alkoholforgiftninger og overdoser til sykehusene i Nord-Trøndelag. Vanlig prosedyre var som andre steder i Norge – at barna ble innlagt på barneavdelingen/medisinsk avdeling om natten. De fikk rusdiagnose og akutt behandling og ble utskrevet så fort som mulig.

Ungdomsundersøkelser i Nord-Trøndelag har vist at ungdom med dårlig helse ruser seg tidligere – og utsetter seg for ennå høyere risiko gjennom rusatferd.

Fotløse barn på sykehus, kaller Wold barna med akutt forgiftning. Han sier at de fotløse barna antagelig representerer en vesentlig risikogruppe det er all mulig grunn til å følge opp. Wold viser til gode erfaringer med å snakke med barna/ungdommen og gode erfaringer med å samtale med foreldre. For dem kan en akutt forgiftning være et betydelig traume. Det er enkelt å gi god hjelp og tilbudet er et viktig virkemiddel for å avdekke rusproblematikk tidlig sier Wold.  Omkring 50% av barna får videre tilbud fra BUP.

Tiltaket svarer opp ett av regjeringens tre innsatsområder knyttet til ny opptrappingsplan; «Tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet». Fagrådet er stolt over å presentere Jan Egil Wold på programmet for høstens rusfagkonferanse.

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.