Tallene er hentet fra en ny rapport som forventes publisert i løpet av våren, skriver NRK. Rapporten gjelder selvmord i den statlige spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern for barn og unge og for voksne, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene.

Like høye overdosetall
Selvmordstallene er hentet fra perioden 2008 - 2015. Denne perioden hadde parallelt overdosedødsfall med et snitt på 263 per år med en økning til 289 i 2015. Tilsammen gir dette et tall på 1.867 døde. På sju år har med andre ord 3777 mennesker mistet livet i selvmord og overdosedødsfall.

Selvmordsdataene kommer fra kobling av to eksisterende nasjonale registre: Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. 1910 pasienter utgjør neste halvparten (43%) av alle selvmordene i Norge i denne perioden.

Aldri tidligere registrert
Oversikten over selvmord er den første i sitt slag i Norge. Aldri tidligere har en utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern og rusbehandling. Antallet døde er betydelig høyere enn de begrensede oversiktene Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har hatt om dette fra før.

Svært mange av pasientene som døde var enten innlagt på sykehus eller var nylig skrevet ut fra behandling da selvmordet skjedde.

En psykisk lidelse kan være en svært alvorlig sykdom. For noen av disse kan alvorligheten sammenlignes med kreft. Det er dødelig for noen, fordi vi ikke har nok kunnskap om hvordan vi kan forhindre det.
Helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK

Ingen har systematisert de mange sakene, for å se på hvor det eventuelt svikter. Et selvmordregister har vært etterlyst i mange år og disse urovekkende funnene vil forhåpentligvis sørge for fortgang i planene.