— Jeg skulle kjøpe meg hasj, men så var det ingenting å få kjøpt. Det er på grunn av koronaen. Grensene er stengt.
“David” til Kirkensbymisjon.no

Oslo sentrum er tømt for pendlere og shoppere. Igjen er rus- og gatemiljøene, skrev Kirkens Bymisjon denne helgen. Media, ideelle og offentlige helsetjenester og brukerorganisasjoner har de siste dagene engasjert seg i situasjonen til dem som må kjøpe rusmidler på gata. Brukerne selv sier at de merker det er “tørke” i stoff-tilgangen i rusmiljøene, og at prisene nå forsøkes å presses opp.

Tørke kan skape uro
Også i Narvik og Tromsø er bekymringen økende fordi koronaviruset har stoppet narkotikaleveransene. Esben Haldorsen i MARBORG fastslo denne helgen i avisen “Fremover” at både brukere og hjelpeapparatet har store utfordringer. Han forteller at de har måttet stenge det populære café-tilbudet EXIT, kun en kvinnegruppe som møtes to ganger i uka kan fortsette, ut fra smittevernreglene.

Haldorsen forteller til avisen at folk blir lurt til å kjøpe vaskepulver framfor amfetamin og at de ikke vet hvor de skal henvende seg for å få tak i rene rusmidler. Situasjonen er i ferd med å bli helsefarlig på en helt ny måte. Dette er alvorlig når brukerne parallelt har et redusert behandlingstilbud.

I Oslo frykter en at overdosefaren vil stige i takt med at det blir «tørke» i rusmiljøet. I tillegg er en redd for at smittespredning vil ramme de med allerede dårlig helse. Arild Knutsen, leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk, er blant dem som siden koronakrisen startet, har påpekt at stengte grenser vil gi “tørke” og at myndighetene må gi rusavhengige substitutter.

Canada jobber for medikamenter til folk med avhengighet
British Colombia i Canada har besluttet å jobbe med utfordringene i overdosekrisen og koronakrisen samtidig. De har derfor utviklet egne anbefalinger knyttet til medisinering av opioider i denne krisefasen.

We’re dealing with one public health emergency on top of another, and the challenges are unlike anything we’ve ever seen.
Judy Darcy, Minister of Mental Health and Addictions

Brukere etterlyser imidlertid også substitutter for andre stoffer enn heroin. Det som gjerne blir pekt på er substitutter for amfetamin, benzodiazepiner og cannabis. I mangelen på dette frykter enkelte at flere vil takke ja til tilbud om opiater og dermed utvikle ny avhengighet.

Også her tenker Canadierne nytt og sier at “the drugs people receive will be based on their needs“. På denne måten åpner British Colombia også opp for at leger og sykepleiere kan dele ut andre medisiner enn opioider. Målet er enkelt og todelt; å stabilisere livene til folk og gi dem bedre helse.

Bergen i front?
Bergen kommune vil ta i bruk utradisjonelle tiltak i koronakrisen. De frykter også at tørke og mangel på hjelpetilbud vil føre til at koronasmitten sprer seg raskt og ukontrollert i rusmiljøet og at det kan føre til at mange som sliter med dårlig helse dør. Nå har de skrevet et brev til helsedirektoratet som blant annet sier:

Spesielt er vi bekymret for de som ikke bor fast noe sted, men bor hos familie og venner, og flytter seg litt rundt, samt de som bor på hospitser ol. Mange av disse har svært dårlig helse, dårlig ernæringstilstand, og har tilleggssykdommer i tillegg til rusavhengigheten som gjør at de er i risiko for et alvorlig forløp av Covid-19. De er heller ikke flinke til å ta vare på seg selv, og har begrensede muligheter til å sørge for god håndhygiene. Vi er bekymret for alvorlig forløp i denne gruppen.

Bergen kommune opplyser til TV2 at de jobber med å etablere et botilbud, for eksempel på hotell, hvor denne gruppen får husrom, mat og tilgang på helsepersonell.

Skal en lykkes i å holde syke rusavhengige borte fra gaten og forhindre smittespredning i miljøet, må en også kunne tilby medikamenter som demper abstinenser og russug, understreker kommunen til TV2. Manglende tilgang på stoff under korona-pandemien kan endre bruksmønsteret og føre til flere overdosedødsfall.