Onsdag 29. januar 2020 arrangerer Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon en høringskonferanse på Hotel Bristol i Oslo.

Vi har tidligere annonsert at både helseminister Bent Høie, og leder av utvalget, Runar Torgersen, har sagt ja til å delta på høringskonferansen.

Nå er også to andre innledere klare; Børge Erdal, seksjonsleder for Uteseksjonen i Oslo og Else Marie Løberg, direktør i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF (bildet).

Unge og unge voksne rusbruk er kanskje det temaet som har skapt størst debatt og flest følelsesmessige innlegg siden utvalget ble satt ned. Løberg og Erdal vil diskutere en av de sentrale problemstillingene for utvalget, rundt ungdom, unge voksne og rusbruk.

Vil avkriminaliseringen bidra til at vi oppdager unge med begynnende problematisk bruk tidligere enn i dag? Hva slags hjelp bør unge tilbys og hvordan skal vi få unge til å benytte seg av hjelpen som finnes? Er helsevesenet rigget for å møte unge eller trengs det nye tiltak?

På konferansen vil en rekke sentrale etiske og praktiske problemstillinger bli drøftet.

Vi kommer tilbake med detaljert program så snart det foreligger.

Sikre deg plass ved å melde deg på her