Etter sending kokte det på sosiale medier om metoder og resultater i rusbehandling. Det som ikke kan diskuteres eller plukkes fra hverandre er de unge elevene. Personlighetene, energien, deres ønske om å bidra og få et bedre liv. Personligheter vi nesten har mistet. Arr og traumer bak vakre unge ansikter.

Vi har allerede mistet så mange. Alt for mange. Og mange kjente på uroen i kroppen for elevene som ble intervjuet. Kommer de til å klare det? Leve sine liv på sin måte. Å investere tid og penger på barn og unge voksne er den viktigste jobben vi gjør!

Virker behandlingen, spurte Helene på slutten av programmet. Svaret til Anita Holmestad, leder av Tyrilisenteret blir dessverre klipt og vi mistet informasjonen om at Tyrili er i gang med en ny brukerundersøkelse. Denne gang en kohortstudie som søker å følge samtlige innskrevne elever i Tyrili i 2016 - og følge dem fram til ett år etter fullført døgnbehandling. Repeterte mål undersøker endring og opprettholdt endring i livskvalitet, psykisk helse, rus, kriminalitet og kriminalitetsforståelse, samt opplevelse av behandlingsutbytte.

Tyrili har en egen forskningsavdeling og har gjennomført flere studier og brukerundersøkelser tidligere, og er et forbilde for mange virksomheter som ønsker å bli bedre på å dokumentere behandlingseffekt.