Sitatene er fra Aino Lundberg (bildet), avtroppende virksomhetsleder ved A-senteret, Kirkens Bymisjon i Oslo. Aino Lundberg har vært A-senterets leder siste 16 år (med et opphold fra 2007-2009).

-Er så vemodig!
Aino Lundberg har ledet A-senterets reise fra 16 årsverk i 2002 til drøyt 50 årsverk i 2018. Hun har vært med på å løfte senteret inn i spesialisthelsetjenesten som i dag kan skilte med årlige 7000 polikliniske konsultasjoner, 21 korttids avtaleplasser pluss 11 langtidsplasser på Villa Berg.Villa Berg ble etablert i 2015. I dag er Villa Berg en ren mannavdeling under A-senteret. Villa Berg har sin egen stedlige prosjektleder Bjørn Louis Hjertnes.

-Nå er det reelt siste uke og det er så vemodig! Jeg trives så godt her, men noe i meg er letta også. Jeg har vippa så lenge på avgjørelsen. Blir bra med en annens vurdering på hvilken motor som trengs her videre, sa Aino til Fagrådets sekretariat da vi besøkte henne og Bjørn Hjertnes fredag 9. februar.

Starter som avdelingsdirektør i NAV Oslo
-NAV er velferden vår. Aino Lundberg har fått ny jobb i Fylkesavdelingen NAV Oslo som avdelingsdirektør for utvikling og kommunikasjon. Hun ser fram til å bli kjent med NAV på en ny måte og lover at hun fortsatt vil prioritere folk som lever i utenforskap og i marginaliserte miljø. Hennes ønske er at NAV skal ha gode og enkle løsninger for majoriteten av NAV brukerne (som ytelser til svangerskap og korte sykmeldinger) slik at mer ressurser kan settes inn på personer som har mer komplekse problemer.

-Folks ensomhet kan være formidabel
På A-senteret og på Villa Berg er de ansatte opptatt av gode relasjoner, men samtidig opptatt av at de bare har pasientene "på lån" fra bydelene og kommunen. De har startet et viktig samarbeid med brukerorganisasjonen A-larm der pasienter og ansatte får undervisning om "livet etterpå".Én gang hver uke er A-senteret vertskap for "Kaffepraten" der tidligere brukere kommer og legger til rette for likepersonarbeid med mentorvirksomhet.

- Alle trenger å bli sett litt daglig
Aino Lundberg

-Vi har blitt råere på å samhandle og har prioritert arbeidet med "vennskapsbydeler" i Oslo der de ansatte har møttes, blitt kjent og bistått hverandre med kompetanse. På denne måten har overgangene blitt bedre for folk som sliter med ensomhet og utenforskap, sa Lundberg.

-Vi mangler gode nok systemer!
Etter at selvhenvisningene tok slutt for ca 15 år siden har verden blitt mer komplisert. - Det er ikke meningsfullt og jazze opp en sykehustjeneste, slik sett støtter jeg den nye opptrappingsplanen, sa Lundberg. De pasientadministrative løsningene er rett og slett ikke gode nok, de kommuniserer ikke med hverandre og på enkelte områder er for mange elementer lagt til spesialisthelsetjenesten. - Litt for mye ble rett og slett med inn i rusreformen. Folk bor ikke i sykehus! Spesialiserte (korttids)tilbud bør ligge til spesialisthelsetjenesten, men vi bør arbeide grundigere med mellomrommene og prioritere sekvensielle forløp i større grad.

-Vi må også se nærmere på hvordan vi kan ha et mer våkent tilbud til den store delen av befolkningen som sliter med alkohol. Eksempelvis lønnsmottakere som kan profittere på en form for "drop-in" rusbehandling. Her tror jeg vi kan hente mye i et folkehelseperspektiv, sa Lundberg.

Økonomi- påvirker både praktisk og følelser
På Villa Berg har de valgt å tilrettelegge for skole/arbeid fra dag én. De har en sammensatt gruppe med menn og de tilbyr poliklinisk oppfølging både før og etter utskrivelse, enkelte pasienter trenger oppfølging over lang tid, sa leder Bjørn Hjertnes. De har fått til en fin dynamikk i brukergruppa og har prioritert mentalisering som tilnærming der en ikke-dømmende holdning er sentral.

Vår filosofi vektlegger at du har et ønske om å forstå deg selv og forholdet til andre bedre.
Villa Berg

Villa Berg har om lag 12 årsverk fordelt på drøyt 20 faste stillinger. Et nyutviklet populært gruppetilbud, ledet av en sosionom og en psykolog, legger vekt på hvordan økonomiske utfordringer både har praktiske, men også følelsesmessige sider. - Det er utrolig givende å arbeide i et nyskapende miljø der pasienter og ansatte kan diskutere åpent hva som er bra og hva som mangler i behandlingstilbudet, sa Hjertnes.

Fagsjef Haakon Holmberg er konstituert leder av A-senteret inntil ny leder blir ansatt etter Aino Lundberg.

Fagrådet takker for stor gjestfrihet og gode samtaler. Vi takker Aino Lundberg for et engasjerende og nært samarbeid og ønsker henne alt godt i hennes nye stilling som avdelingsdirektør for utvikling og kommunikasjon i NAV Oslo.