De siste 14 årene har tverrfaglige arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland løftet frem tvil – mennesker imellom. Dette er arenaer for et oppgjør med skråsikkerheten: Oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. En flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging, rusbehandling og kulturformidling går hvert år sammen om programmering og gjennomføring.

Tema for TVIL 2016 er Verdi – verdighet, og arrangeres ved Voksenåsen Kultursenter 7. – 8. september. I tillegg arrangeres en «førkveld» og opptakt til TVIL på Lærernes Hus i Oslo 6. september med overskriften Likeverdig utdanning – likeverdig oppvekst.

Fagrådet er medarrangør av TVIL 2016 knyttet til vårt 25 års jubileum. Jubileumsåret inneholder flere møteplasser enn vanlig og Fagrådet tenker at konseptet TVIL står godt til visjonen om et samlet rusfelt. For å gi kraft til visjonen vil Fagrådet stimulere til refleksjon og kanskje også «et oppgjør» med skråsikkerheten på mange nivå.

Innlegg, debatt og kunstopplevelser skal bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL 2016 ønsker å utfordre den enkelte, organisasjoner, institusjoner og fags selvtilstrekkelighet i møte med ukjente stemmer og nye nettverk.

På programmet står blant andre forfatter Vigdis Hjorth, fredsforsker Henrik Syse, musiker og sykepleier Marthe Valle, filosof Arne Johan Vetlesen, samfunnsviter Arne Klyve, sykepleier og mottaker av St.Olavs Orden for sin innsats for integrering, kulturforståelse og likeverd Safia Y. Abdi Haase,  redaktør og forfatter Alf van der Hagen, billedkunstner Lars Ø. Ramberg, psykiater og forfatter Anne Kristine Bergem og generalsekretær i Barn av rusmisbrukere Marius Sjømæling.

TVIL 2016 ønsker å se det personlige og samfunnsmessige i sammenheng, ved å utfordre forestillinger om «innenfor» og «utenfor». Hvordan kan personer og grupper som opplever marginalisering hjelpes til et verdig liv gjennom vår måte å jobbe på?