Først gjennom nedleggingen av Finnmarkskollektivet etter en for Fagrådet underlig anbudsprosess. Deretter forsøkene på nedlegging av Finnmarksklinikken som foreløpig er endt med en nedbygging og spredning av TSB-døgnplasser i fylket. Sist ut er omorganisering innen UNN i Tromsø  hvor klikksjef Magnus P. Hald ved Allmennpsykiatrisk klinikk sier at de  føler seg overkjørt når klinikken nå trass i alle faglig råd skal slås sammen med Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk. Der befinner også ansvaret for TSB seg,  og  etter sammenslåingen blir TSB en enda mindre del i en stor psykiatrisk klinikk.

Fagrådet har på forslag fra representant fra Finnmarksklinikken vedtatt at Fagrådet i Arbeidsplan 2014 skal arbeide for å synliggjøre TSB som eget fagområde i helseforetakene. Organisering av TSB innen helseforetakene kan fort føre til forvitring av det fagområdet som mer enn noen gang trengs i møte med ruspasienter, også i Helse Nord.

Fagrådet følger saken videre

Vi føler oss overkjørt: les her