Etter Arbeiderpartiets landsmøte og Senterpartiets og Fremskrittspartiets innstillinger blir det ingen rusreform, slår NRK Nyheter fast i politisk kvarter. Reformen vil ikke få flertall. Det vil heller ikke Arbeiderpartiets forslag om å fremme straffefritak for såkalt "tunge rusavhengige". Forslaget til Arbeiderpartiet vil først og fremst bli nedstemt fordi det oppfattes som et brudd på likhetsprinsippet i grunnloven, sa Sveinung Stensland til NRK.

Dermed står en igjen med en flikking på utgangspunktet. Målet var en lovendring som ville bidra til mindre stigmatisering og å sikre helsehjelp framfor straff for mennesker med rusproblemer - uavhengig av alder. Nå vil det kanskje dreie seg om mindre endringer, som i seg selv er i en riktig retning, men som ikke vil gi en grunnleggende endring. 

Det en antar helsekomiteen vil stemme for er å:
1. slette mindre narkotikalovbrudd fra strafferegisteret etter tre år
2. ikke straffeforfølge forhold knyttet til narkotikabruk når folk tilkaller hjelp i en krisesituasjon (som overdose eller voldtekt)
3. Sterkere prioritering av forebyggende tiltak i kommunene

Svaret får vi klokka 13.00 i dag 27. mai.