Trude Lønning og Frode Woldsund har vært to bautaer i Fagrådets styre.

Frode med sitt store faglige og geografiske ansvarsområde innen Frelsesarmeens rusomsorg med en rekke lavterskeltiltak, gatehospital, behandlingsinstitusjoner, boliger og ikke minst sitt engasjement for gatefotballen. Senere år har seiling og sykling kommet til og #merennbare har blitt en sterk merkvare i Frelsesarmeen. Frode er kreativ, har en sterk gjennomføringskraft, er uredd, en sterk kompromissleverandør, men vil helst ikke selv være i søkelyset.

Trude er en modig, innovativ, utviklingsorientert, tydelig og prisvinnende rus- og psykisk helsesjef for Sandnes kommune. Hun har gjennomført store og imponerende endringer for å sikre verdige hjem og recoveryorienterte hjelpetjenester for sine innbyggere. I den forbindelse har hun ledet arbeidet med det Sandnes kaller sin recoveryorienterte ordbok der stigmatiserende ord og begrep er byttet ut systematisk. Hun har også vært i front for å skreddersy tilbud for familie og venner av dem som søker hjelp hos Mestringsenheten, og har løftet dette som et av hovedsatsingsområdene til Mestringsenheten i Sandnes. 

For oss i sekretariatet har de begge vært gode støttespillere som gjestfritt har invitert oss til sine arenaer, men også vært aktive i å utfordre Styret og sekretariatet på tankesett, verdier og prioriteringer. Sekretariatet med sine to ansatte er avhengig av et aktivt og engasjert styre og vil takke Trude og Frode for solid innsats i åtte år.