Fagfolk og brukerorganisasjonene i Midt-Norge reagerer kraftig av flere årsaker. Brukerorganisasjonene har skrevet et åpent brev til ordføren hvor de ber politikerne om å ikke gjennomføre det foreslåtte kuttet. Brevet er undertegnet av; David Rogne – RIO, Erik Holm – A-Larm, Terje Olden – FHN Midt og John Melhus – FHN Midt

Ikke bestemt

Det er kommunedirektøren, ved helse- og velferdsdirektør Wenche P Dæli, som står bak forslaget om å kutte det planlagte tiltaket. 
- Bakgrunnen for innsparingen er et merforbruk i helse- og velferdstjenestene, sier Wenche P Dæli til Adresseavisen.

Merforbruket er IKKE innenfor rustjenestene. Rusavhengige innbyggere i Trondheim må betale prisen for merforbruk i andre deler av tjenestene. For en gruppe som normalt har mottatt færre tjenester enn andre oppleves det urettferdig.

Nå er det opp til politikerne å fatte den endelige beslutningen. Tidligere varaordfører, Mona Berger SV, fikk et knepent flertall i formannskapet om å stanse kuttet.

Nå venter behandlingen i bystyret og vi forventer at politikerne står ved sine løfter om å prioritere innbyggere med rusrelaterte lidelser.

I dag er det Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne som styrer byen i et samarbeid med Senterpartiet, KrF og Pensjonistpartiet. Særlig Venstre og De Grønne har frontet en offensiv ruspolitikk og skulle de stemme for administrasjonens forslag vil det overraske oss veldig.

Planleggingen har startet

Planleggingen av brukerrommet er godt i gang og det er ansatt en prosjektmedarbeider. Men siden lokaler til brukerrommet ikke er landet mener helse- og velferdsdirektøren at et kutt her vil gi færrest konsekvenser. Fagfolkene i kommunen er samstemt i at et kutt vil være livstruende for brukergruppen og minner om at tiltaket er et skade- og overdoseforebyggende tiltak. Norge har en nullvisjon for overdosedødsfall.

- Et brukerrom er mye mer enn et injeksjonsrom. Det er kontaktskapende og gir mulighet for å veilede brukerne. Et brukerrom gir også informasjon om miljøet og stoffer som er i omløp, sier enhetsleder Pia Bjordal til Adresseavisen. 

16 overdosedødsfall

Kuttet skjer til tross for at det var 16 overdosedødsfall i Trondheim i 2022. Vi vet at mennesker med rusrelaterte lidelser lever 15-20 år kortere enn gjennomsnittet av befolkningen. Dagens regjering og tidligere regjeringer har i tillegg sagt at rus og psykisk helse skal prioriteres.