Samarbeidet er et resultat av prosjektet "Den gode hjertebanken" som understreker viktigheten av å inkludere strukturert trening i behandlingstilbudet for folk med rus- eller psykiske problemer.

Brukerne ønsker større tilbud om trening
Vi er innom Tyrilistiftelsen, avdeling Kampen og møter to av elevene som har bestemt seg for å løpe Oslo Maraton. - Det skal bli superdigg, sier de engasjert og forteller hvordan trening er effektivt - også når de føler seg på bånn. -Ingenting er som å gå en tur eller jogge en runde hvis jeg er skikkelig sliten, sier «Ole».

- Vi har tatt det opp med ledelsen her også, at vi ønsker større vekt på trening og fysisk helse i rusbehandlingen. Trening påvirker positivt på hvordan vi tenker og hvordan vi har det, sier de to.

De har trent regelmessig mens de har vært i rusbehandling. Nå skal fem elever fra Tyrili løpe sammen med ti andre brukere av henholdsvis St. Olavs hospital i Trondheim, Haukeland sykehus i Bergen og Frelsesarmeen i Sandvika.

Plass til flere! 

Oslo Maraton ønsker å invitere raust dette året og inviterer folk tilknyttet rus og/eller psykisk helse til å melde seg på til redusert pris. Ta kontakt med fagraadet@rusfeltet.no for å få påmeldingskode. 

NRK vil ha en seks timer lang sending fra Oslo Maraton
NRK inviterer enkelte av brukerne til en prat i studio på løpsdagen. Ikke alle ønsker å stå fram, men noen har bestemt seg - hvis min historie kan motivere andre, stiller jeg gjerne opp, sier de.

Rådet for psykisk helse og Fagrådet har i snart to år samarbeidet om å synliggjøre betydningen av systematisk trening som metode i rus- og psykisk helse behandling. Prosjektet har navnet "Den gode hjertebanken". 

Poenget med å sette fysisk trening og aktivitet på dagsorden er å løfte kunnskapen om at mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser!

Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen og færre tilbud om fysisk trening. Mange behandlingssteder har lite eller ingen systematiske tilbud om trening eller fysioterapi.

Årsaker til kortere levetid kan være:
– Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold
– Underbehandling av hjerte- og karsykdom
– Pasientene får færre tilbud om somatisk utredning og oppfølging
– Det tar lengre tid fra sykdom oppdages til tiltak eller en eventuell operasjon gjennomføres

Holdninger må endres og helsefeltet må øke prioriteringen av denne målgruppen og sørge for bedre behandling og helsehjelp. Vi har mye kunnskap om hvordan fysisk aktivitet gir god helseeffekt, men flere må bidra til å tilby dette systematisk i behandling og oppfølging.