Samarbeidet med Oslo Maraton kom i forlengelsen av et prosjekt der vi og Rådet for Psykisk helse så på mangelen på tilbud om strukturert trening i behandlingen og oppfølgingen av folk med rus- og/eller psykiske problemer.

Oslo Maraton inviterer folk tilknyttet rus og/eller psykisk helse til å melde seg på gratis eller til redusert pris. 

Brukerne ønsker større tilbud om trening

I 2018 var mange imponert over brukerne som løp Oslo Maraton (bildet). Femten personer løp gratis og mange til rabattert pris. Brukere vi snakket med på forhånd sa at de gledet seg til å løpe og at trening er effektivt – også når de føler seg på bånn. -Ingenting er som å gå en tur eller jogge en runde hvis jeg er skikkelig sliten, sa en av dem. De ønsket større vekt på trening og fysisk helse i rusbehandlingen.

-Trening påvirker positivt på hvordan vi tenker og hvordan vi har det.
Elev ved Tyrili Kampen 2018

Kun noen få pasienter får tilbud om regelmessig og strukturert trening mens de er i psykisk helse/rusbehandling i Norge.

NRK vil også i år lage sending fra Oslo Maraton. Om du ønsker å dele litt om betydningen av trening i ditt liv så si gjerne i fra til oss.

Fysisk trening virker!

Rådet for psykisk helse og Fagrådet har i over to år samarbeidet om å synliggjøre betydningen av systematisk trening som metode i rus- og psykisk helse behandling. Prosjektet har navnet “Den gode hjertebanken” og resulterte i en nettbrosjyre som oppsummerer kunnskap og erfaringer på området.

Poenget med å sette fysisk trening og aktivitet på dagsorden er å løfte kunnskapen om at mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser!

Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen og færre tilbud om fysisk trening. Mange behandlingssteder har lite eller ingen systematiske tilbud om trening eller fysioterapi.