-Det finnes ingen erfaringer i livet uten at de også er fysisk, sa lege og forsker Anna Luise Kirkengen på Erfaringskompetanse sitt toppmøte 3. april, om "Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og eventuelle rusproblemer”.  - Vi må ikke skille kropp og sinn.

Hennes budskap var at det ikke finnes rene psykiske traumer. Traumer påvirker alle områder av helse og kan blant annet forstyrre tarm, luftveier, hormoner og gi raskere cellealdring. Kunnskapen fortjener større plass og oppmerksomhet i biologisk medisin, sa hun.

"All dokumentasjon tilsier at krenkede barn sannsynligvis blir syke voksne"
Anna Luise Kirkengen

Sterk sammenheng mellom traumer og kompleks sykdom
Anna Luise Kirkengen har bred erfaring som allmennlege gjennom 30 år. Hennes doktorgrad omhandler helsefølger av overgrepserfaring i barndommen. Hun viste til solid dokumentasjon som knytter kompleks sykdom til langvarig belastende erfaring, særlig tidlig i livet.

Dr. Psychol/psykologspesialist Dag Nordangers poengterte det samme i sitt innlegg på toppmøtet; Det er svært sterke sammenhenger mellom traumer i barndommen og psykisk helse og rusproblemer i voksen alder. I dag vet vi at problemene også henger sammen med hva barn får for lite av, som omsorg og selvregulering.

Erfaringskompetanse samlet i underkant av 100 personer til toppmøtet. Fagrådets sekretariat ved Torhild Kielland var invitert til å lede borddiskusjoner underveis.

Toppmøtet har politisk betydning
Konklusjonene fra borddiskusjonene ble referert og skal videreformidles til myndighetene ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Erlandsen åpnet for øvrig toppmøtet med å understreke at konklusjonene har betydning - og at departementet leser dem med stor interesse. Hun pekte spesielt på en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og på høstens nasjonale sykehusplan. Sykehusplanen har fire punkter der to omhandler psykisk helse og samhandling. -Vi ønsker raskt svar fra dere, sa hun. Helst før sommeren.

Øverst til venstre statssekretær Anne Grethe Erlandsen, dr. Psychol/psykologspesialist Dag Nordanger, seniorrådgiver og forsker Arnhild Lauveng, lege og forsker Anna Luise Kirkengen, til høyre daglig leder Erfaringskompetanse Hilde Hem.

"Det er et paradoks at da jeg var på mitt sykeste, var hjelpen jeg fikk dårligst"
Helen Wesnes, fotograf og tidligere pasient

Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser står overfor store utfordringer på mange felt. De trenger et sammensatt tilbud fra hjelpeapparatet gjennom store deler av livsløpet. Rus og psykisk helsefeltet er preget av mange og store forandringer og diskusjoner om hva som er hensiktsmessig og tjenlig behandling og omsorg.

"De med høyest kompetanse er lengst unna pasientene"
Arnhild Lauveng, forsker og seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse

Se alle innleggene på Toppmøtet her

Les også:

Anmeldelser om vold og overgrep mot barn øker!