Kielland har 20 års erfaring fra ulike deler av rusfeltet etter at hun i 1995 var ferdig utdannet sosionom fra Norges Kommunal og Sosial Høyskole i Oslo. Hun har arbeidet 6 år ved Incognitoklinikken i Oslo, 8 år  med rusarbeid i Ringsaker kommune og de 6 årene i Korus Øst.

Torhild har telefonnr 970 05 557 og e-post adressen Kielland@rusfeltet.no.

Denne ansettelsen bidrar til å styrke Fagrådet faglige og fagpolitiske profil og vil bidra til å utvikle organisasjonen slik det fremkommer i Strategisk plan 2015 - 2020 som årsmøtet vedtok i november 2014.

Vi håper også medlemmene vil merke at sekretariatet er styrket.