Den første ordningen, kap 765 post 72, er for Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud på rusfeltet. Dette er en ordning som er forbeholdt stiftelser og organisasjoner. Det er ca 85 millioner kroner som skal fordeles og søknadsfrist er 2.desember.

Den andre ordningen, kap 714 post 70, er for Frivillig rusmiddelforebyggende innsats. Tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. Det er også kun for organisasjoner og stiftelser. Kun nasjonale søkere eller søkere med nasjonale/landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene. Krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret. Der er ca 37 millioner som skal fordeles og søknadsfristen på denne ordningen er 15.desember. 

Den tredje ordningen, kap 714 post 70, er Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner. Denne ordningen kan søkes av organisasjoner. Tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. Det er ca 16 millioner som skal fordeles og søknadsfristen er 15.desember. Hele ordningen finner du her..