Astrid Renland er redaktør og ansvarlig for innholdet i tidsskriftet. I et ledermøte i Helsedirektoratet  27.oktober ble det besluttet at når dagens avtale går ut vil det ikke bli lyst ut noe nytt anbud. Årsaken er at dette er ett virkemiddel for innsparing, prioritering og effektivisering.

Konsekvensen er mest sannsynlig at tidsskriftet legges ned ved utgangen av 2016. Direktoratet vil bidra til en styrt avvikling. Det skriver Helsedirektoratet i sitt brev til Universitetsforlaget datert 2.november 2015. Rus & Samfunn er det eneste uavhengige tidsskriftet på rusfeltet og har eksistert i mange år. Faktisk fikk de to daværende redaktørene, Tone Øiern og Martin Blindheim, Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid allerede i 1997.

Fagrådet er bekymret for at rusfeltet, område for område, forsvinner som selvstendige områder. På tiltakssiden er flere områder blitt en del av psykisk helse.  Fra 1.1.2016 vil Sirus være en saga blott som eget forskningsinstitutt og innlemmes i Folkehelseinstituttet. Nå ser det ut som Rus & Samfunn også skal nedlegges gjennom en styrt avvikling og rusfeltet mister sitt eneste uavhengige tidsskrift. Det er grunn god nok til at rusfeltet bør reise seg og be Helsedirektoratet omgjøre sin beslutning.

Rus & Samfunn skriver om hele rusfeltet, forebygging, skadereduksjon, behandling, ettervern osv. Den økonomiske støtten til Rus & Samfunn kommer fra folkehelseavdelingen som kanskje ikke har samme tilknytning til rusfeltet som andre avdelinger i direktoratet. Så vidt Fagrådet kjenner til er det ingen avdelinger som har et koordinerende ansvar for rusfeltet i direktoratet. Kanskje Rus & Samfunn lider av at ingen har ansvar for helheten og ser behovet for et uavhengig tidsskrift for rusfeltet?  I sitt brev vektlegger Helsedirektoratet at i tillegg til økonomi er det prioritering som er en av grunnene. Hva Helsedirektoratet legger i begrepet prioritering i denne sammenheng er ikke godt å vite, men slik Fagrådet forstår prioritering, betyr det at Helsedirektoratet mener at et uavhengig tidsskrift på rusfeltet ikke har noen vesentlig betydning.