Ragnar Moan var en aktiv brukermedvirker og bygde opp viktige og gode tiltak i Tromsø. Han var en stor ressurs som sparringspartner for Tromsø kommune når kommunen utviklet sine tilbud.  Senere flyttet han tilbake til sin hjemby, Trondheim, og fortsatte arbeidet der sammen med nye kollegaer.