Dalan har drevet kompetanseutvikling innenfor rusfeltet i mer enn 30 år. Hoveddelen av hans virksomhet har vært knyttet til arbeid i Nord Norge, men han har også deltatt nasjonalt og internasjonalt.  I 1997 fikk han Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Kjell Dalan var psykologspesialist. Han var med å utvikle Nordlandsklinikkens  tilbud i Narvik gjennom flere tiår og bistod også i oppbyggingen av Finnmarksklinikken i Karasjok. Nordlandsklinikken er i dag en del av Universitetssykehuset Nord Norge. I Spor nr 2-2015 intervjues han som "Rusmisbrukernes trofaste talsmann" og uttrykker glede over et rusfelt i riktig retning i forhold til den holdningsendring som har skjedd overfor rusavhengige de senere år.

Hele intervjuet med Kjell Dalan kan du lese på side 31 i Spor

Kjell Dalan har de senere år hatt flere alvorlige sykdommer og etter lang tids sykeleie døde han fredag 4.desember. Han begraves i Fredskapellet i hjembyen Narvik tirsdag 15.desember.