Han har vært ved Samtun siden institusjonen startet opp i 1986. Gjennom disse 30 årene har det vært mange endringer og den siste store endringen Wold gjennomførte er en stor ombygging av institusjonen

Anna Kuhlefeldt ny leder
Fra 1.januar 2018 overtar Anna Kuhlefeldt som ny leder. Hun er psykologspesialist og kommer fra stillingen som nestleder ved Tyrili Sør i Skien. Kuhlefeldt har arbeidet i Tyrili i 10 år og er rus som sin psykologspesialitet. Fagrådet gratulerer Kuhlefeldt med stillingen og Samtun med ny leder. Terje Wold overlater en veldreven institusjon og vil i en periode forsette på Samtun før han trer inn i pensjonistenes rekker.

Fra dobbeltrom til enerom
Hele 2017 har vært preget av omstillinger og endringer på Samtun. Det har vært påbygging og ombygging av hovedhuset. Alle beboere har nå enerom mot tidligere dobbeltrom, kjøkken er helt nytt og andre fellesareal i 1.etg er nye. Ansatte har fått nye og bedre kontorarealer.

Samtun har driftsavtale med Helse SørØst for 22 døgnplasser i kategorien langtidsbehandling med ca ett års behandling. Samtun er et lærings- og treningssenter med røtter innenfor retningen terapeutisk samfunn. Terje Wold var i perioden 2001 - 2007 styremedlem i Fagrådet.

Fagrådet takker Terje Wold for samarbeidet og ser frem til videre samarbeid med Anna Kuhlefeldt og Samtun.