Akan lanserte 31.mars  forebyggingskampanjen #TaPraten. Kampanjen har fått bred støtte fra Helseministeren og partene i arbeidslivet. Målet med kampanjen er å senke terskelen for ledere og kollegaer med tanke på å se kollegaen sin i hverdagen og heller ta en prat for mye enn for lite dersom man er bekymret.

I følge en fersk undersøkelse som ble gjennomført av YouGov, på vegne av Akan kompetansesenter, har:

  • 4 av 10 ledere vært bekymret for at en medarbeider drikker for mye
  • Av disse tok 41 prosent praten med vedkommende
  • Men hele 1 av 4 var usikre på hva de skulle gjøre – så de gjorde ingenting
  • Av de som tok praten, opplevde 1 av 2 at medarbeideren reagerte med takknemlighet for å bli sett

Når det gjelder medarbeidere, har:

  • 1 av 5 vært bekymret for at en kollega drikker for mye
  • Dessverre så mener hele 1 av 3 at dette ikke angår dem, og at de derfor ikke har gjort noe med bekymringen sin

Se filmen  her  https://www.facebook.com/AKANKompetansesenter/         og #TaPraten