Jobber du med psykisk helse og rusproblematikk i kommune eller i spesialisthelsetjeneste, kan du nå melde deg på en høstens kurslederopplæring. Opplæringen tar en arbeidsdag, og holdes over hele landet.

Tankene påvirker humør og handlinger
Tankevirus er et mestringskurs for voksne (over 16 år) med lette til moderate psykiske plager. Kurset presenterer negative tanker som ulike tankevirus, som kan behandles med "psykologiske vitaminer". Kurset viser hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre, og hvordan vi kan bekjempe tankevirus. Ved å betrakte ulike normalpsykologiske prosesser som forskjellige tankevirus – og strategier for å håndtere disse som psykologiske vitaminer – presenterer Tankevirus et lettfattelig og håndgripelig bilde på psykisk helse.

Som kursleder i Tankevirus får du:
•Kompetanse til å holde mestringskurset Tankevirus i NAV, kommunen eller egen organisasjon.
•Tilgang til en enkel og brukervennlig kursplattform med programserie, øvelser og en praktisk veileder
•Tilbud om faglig og teknisk veiledning per telefon i forbindelse med oppstart av egne kurs
•Uttelling i spesialistutdanningene til Norsk Psykologforening (7 timer), Fagforbundet (8 t.) og Norsk Sykepleierforbund (8 t.)
•En morsom og inspirerende dag sammen med andre engasjerte fagfolk

Selve mestringskurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og er basert på grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv adferdsterapi. Mestringskurset går over tre samlinger:
1. Ditt psykologiske immunforsvar presenterer grunnleggende psykologisk kunnskap om oppmerksomhet og tanker.
2. Tankevirus går gjennom fem ulike tankevirus ved hjelp av morsomme og gjenkjennelige eksempler.
3. Psykologiske vitaminer tar pasienten/brukeren steg for steg gjennom hvordan man går frem for å bekjempe tankevirus.

Psykologene Hanne H. Brorson og Tove H. Edvardsen Stemsrud holder opplæringen
Hanne H. Brorson er utdannet psykolog og har jobbet i offentlig sektor med psykose, avhengighet og lettere psykiske lidelser. Hun jobber i dag som stipendiat ved UiO, og har mottatt Psykologisk Institutts Forskningspris (2013). Hanne har skrevet boken "Tankevirus" (Gyldendal, 2012). Tove H. Edvardsen Stemsrud er også utdannet psykolog. Hun er tilknyttet Raskere Tilbake-tiltaket ved Lovisenberg DPS, hvor hun er individualterapeut og kursholder for en rekke kurs rettet mot mestring av lettere psykiske plager, herunder Tankevirus-kurs.