Kronikk i Magasinet Fontene
Spørsmålet kommer fra sekretariatet i Fagrådet, i en kronikk publisert av Magasinet Fontene. Mange henvender seg til Fagrådet med spørsmål og frustrasjon over hvordan ansvarsfordelingen egentlig er mellom spesialisthelsetjeneste, NAV og kommune i arbeid - og aktivitetsspørsmål.

Påfallende ofte glemmer vi NAVs ansvar i kvalifiseringen til arbeid
Vi er midt i en opptrappingsplan for rusfeltet, men strever med å finne gode svar på behandlingsforløp, inkludering, samhandling og ansvarsfordeling. I diskusjonene er det påfallende ofte at vi glemmer NAVs ansvar i kvalifiseringen til arbeid. Vi snakker om kommunens ansvar for individuell plan og spesialisthelsetjenestens ansvar for behandlingsplan – men hopper ofte over NAVs ansvar for aktivitetsplan. Aktivitetsplanen fra NAV bør gå parallelt med, og virke sammen med, planene fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Aktivitetsplanen skal tilby fleksibilitet i ulike arbeidsrettede tiltak, fordi vi vet av erfaring, at lineære og fragmenterte forløp sjelden bidrar til å kvalifisere til lønnet arbeid. Individuell plan alene holder ikke i en slik sammenheng. Her må vi tenke tre tanker i hodet samtidig.