Turens formål er:

  • å gi faglig påfyll
  • se på erfaringer fra andre land
  • bli kjent med kollegaer fra andre deler av rusfeltet
  • få inspirasjon

Programmet omfatter rusfaglige og ruspolitiske aktualiteter som preger feltet vi jobber i.

Studietur til Nederland  for tredje gang
Nederland er kjent for å tenke pragmatisk og hensiktsmessig rundt kontroversielle problemstillinger. Det er derfor ikke første gang Fagrådet reiser til Nederland. Forrige tur dit var imidlertid i 2002 og mye har skjedd siden den gang.

I Nederlandsk ruspolitikk er selve tankesettet interessant. Grunnlaget i tankesettet er å tolerere – eller også tillate en aktivitet eller atferd som offisielt er ulovlig. Det mest omtalte har vært såkalte Coffeeshops der salg av cannabis til eget bruk selges til tross for at cannabis fortsatt er ulovlig.

Nederland reviderte lovverket rundt bruk og besittelse av rusmidler i 1974. Stoffene ble da delt inn i "harde og lette stoffer".

I tillegg ble det bestemt at Helsedepartementet koordinerer rusfeltet og at rusbruk skal møtes med medisinske og sosiale tilnærminger framfor kriminalisering.

Poldermodellen
Historien forteller at urnederlenderen – bonden – måtte samarbeide mye med nabobøndene for å få kontroll på landet og vannet. Et stykke land erobret fra havet og tidevannet kaller nederlenderne for en «polder». Samarbeid gjennom samsnakking var essensielt. Det hjalp ikke å være uenig når dikene fyltes med vann og truet med å drukne avling, folk og fe.

«Poldermodellen», der en søker konsensus i beslutninger er beskrevet som påfallende i dette landet, både i det politiske liv og i forretningslivet. Modellen er i også brukt i ruspolitikken som «en pragmatisk anerkjennelse av mangfold» og «samarbeid på tross av ulikheter».

Rotterdam er den nest største byen i Nederland, med 607 460 innbyggere. Byen ligger i provinsen Sør-Holland i den vestlige delen av landet.

Fagrådet sin årlige studietur har vært arrangert i en årrekke og turene samler bredden av rusfeltet gjennom deltakelse fra brukerorganisasjoner, nasjonale kompetansesentre, offentlige helseforetak, kommuner, private institusjoner og andre organisasjoner og aktører på rusfeltet.

Vi gleder oss til en spennende studietur!

Du kan melde deg på ved å sende e-post til jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no
Prisen pr deltaker er 15 000 kroner og inkluderer fly Oslo - Amsterdam t/r, 6 netter med frokost på Hotel Room Mate Bruno Rotterdam og transport til de steder vi skal besøke. Her er det først til mølla som gjelder.