Vi får hjelp av det spanske helsedepartementet til å organisere våre besøk på ulike tiltak. Første dagen, 11.juni, blir det en mottakelse i den norske ambassaden som også har vært veldig behjelpelig. Den samme dagen reiser hele gruppen til Helsedepartementet og får en gjennomgang/oversikt over spansk ruspolitikk. Resten av programmet vil foregå i mindre grupper som besøker ulike tiltak ut fra interesse til deltakerne på studieturen. Så langt er det følgende tiltak/områder som skal besøkes (dere må ha unnskyldt "spansken" dette er oversettelse via Google translate) :

- Skadereduserende tiltak innen fengsel (NGO og Prison Administration i tillegg)
- Terapeutisk samfunnet (Proyecto Hombre).
- Tjenester i retten (NGO)
- Støtte hus for behandling og sosial reintegrering
- Skadereduksjon mobil enhet
- Komorbiditet (psykisk helse og avhengighet) tjenester.
- Tjenester for ungdom.
- Workshops.
- Centers for Comprehensive Addiction Care (enheter for generell omsorg).

Som dere ser har vi variert program hvor alle kan finne noe som er nyttig i sin egen hverdag. Er det tiltak dere gjerne skulle ha besøkt så bare ta kontakt med sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen på telefon 41474290 eller e-post jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no så ser vi hva vi kan få til.

Avreise onsdag 10.juni kl 14.05 fra Gardermoen og hjemreise tirsdag 16. juni.

Påmeldingsfristen er 10.mai, men blir det fullt før den tid så er det de som først til mølla som kommer med. Påmelding kan gjøres til fagraadet@rusfeltet.no eller direkte til Jan Gunnar Skoftedalen (se over).