100 inviterte ansatte og gjester deltok på fagseminaret hvor en del  av tiden ble brukt på å presentere historien og dagens tilbud på Straxhuset.

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, var invitert og på vegne av et stort rusfelt hilste han jubilanten. Straxhuset har vært fremst i arbeidet med skadereduksjon her i landet. Fra to ansatte i 1994 er de nå over 70 årsverk og har nærmere 60 000 besøk i året.

Fagrådet gratulerer og hilser
I sin hilsen pekte Skoftedalen på den betydningen, Anne Loennechen, har hatt for Straxhuset og 
skadereduksjonsarbeidet i Norge. Først som leder i en årrekke og senere som etatsleder innenfor rus og psykisk helse. Hun var med i styret i Fagrådet i 4 år, hvor en periode som leder. Anne Lonneechen døde sommeren 2019 etter lengre tids sykdom. Arven etter Loennechen er videreført av senere ledere; Marta Bjørke og Hugo Torjussen. Torjussen er leder i jublileumsåret.

Utviklingen av Straxhuset og tilbudene har i all hovedsak sprunget ut fra at de ansatte har tatt brukernes behov på alvor. Deres behov har gitt nye tilbud.

Akuttovernatting ble startet fordi mange av brukerne var bostedsløse, sprøyteutdeling for automatene var i ustand og LAR-utdeling for mange brukere ikke fikk starte opp fordi det ikke var apoteker som kunne ta i mot dem. Derfor var det også helt naturlig at sprøyterommet ble etablert på Straxhuset da Bergen fikk sitt sprøyterom.

Leder i foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, hadde også et innlegg på fagseminaret og gikk gjennom utviklingen i arbeidet med skadereduserende tiltak gjennom de siste 10-årene. Knutsen brukte begrepet "Look to Bergen"  da han fremhevet Straxhusets betydning for det skadereduserende arbeid i Norge.

Å bryte alle regler
Leder på dagavdelingen, Hege Njøten, ga forsamlingen et innblikk i arbeidet på hennes avdeling. Med rundt 150 daglige brukere er det nødvendig med noen regler for å holde orden. Med en morsom liten filmsnutt ble det vist hvordan de allikevel utfordres og at reglene brytes. For de ansatte kan det være en prøvelse, men de står i det.

Historien
I 1993-94 var russituasjonen i Bergen preget av et økende antall mennesker med tung rusavhengighet, og flere dødsfall. Nygårdsparken utviklet seg til en åpen russcene. Det ble et akutt behov for å gjøre noe for "tunge rusmisbrukere" i byen og etter å ha fått statlige straksmidler startet Anne Loennchen Straxhuset.

Etter en start med noen timers åpningstid hver ukedag har det utviklet seg til et skadereduksjonstiltak som gir et godt faglig og kunnskapsbasert tilbud. De har tilgang på alle faggrupper og vil fremover fortsatt utvikle sitt arbeid. Som bildet viser så gir skadereduksjon håp, håp gir grunnlag for endring og når håp og grunnlag for endring er tilstede mobiliseres det for et bedre liv slik visjonen til Straxhuset er.

 

Foto: Foreningen for human narkotikapolitikk/Arild Knutsen