Høsten 2016 ble det påbegynt et tilbygg for å sikre at pasientene får enerom med eget bad. På bildet er daglig leder, Terje Wold, og styreleder Ole Henrik Lia, foran tilbygget.

Samtun ble etablert i 1986 og er et terapeutisk samfunn. Det var kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune som gikk sammen og etablerte en stiftelse, Sauherad Samtun. Frem til rusreformen i 2004 var det fylkeskommunen som var oppdragsgiver. Fra 2004 var det Helse Sør som var oppdragsgiver og i dag har Samtun avtale om 22 døgnbehandlingsplasser med Helse SørØst.  Samtun er et terapeutisk samfunn hvor fellesskapet som metode er helt sentralt. Det bidro til at det faktisk var noe skepsis både fra personalgruppa og beboergruppa når diskusjon rundt enerom startet.

Fra 27. februar og frem til påske har pasienter og ansatte flyttet hele virksomheten til Skåtøy utenfor Kragerø. I løpet av ca 6 uker skal nybygget og hovedbygget knyttes sammen. Etter påske kommer pasientene tilbake for å flytte inn i nybygget mens hovedbygget bygges om fra dobbeltrom til enerom. Samtidig bygges det nytt moderne kjøkken som tilfredsstiller alle krav fra Mattilsynet. Samtun ansatte for ca 3 år siden egen kokk, noe Wold betegner som en stor suksess. Bedre og sunnere mat, mindre svinn og større bevissthet.

Mange spente ansatte og beboere pakket saker og ting, og etter ca 14 dager i skjærgården i Telemark går driften helt utmerket sier Wold. Når pasientene kommer tilbake etter påske blir det i en periode dobbeltrom mens hovedbygget får sin oppgradering, men 1.juli skal arbeidet være ferdig og beboerne får enerom.

Fagrådet gratulerer Samtun med en god og nødvendig investering til beste for rusfeltets pasienter.