Haltmayer har arbeidet ved tiltaket i en årrekke og har blant annet utviklet et respektert og velrennomert tilbud til personer i substitusjonsbehandling tilsvarende vår legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Han var tydelig overrasket over rigiditeten i norsk LAR-medisinering og uttalte at ved Suchthilfe Wien er fleksibiliteten i den medisinske behandlingen en av suksesskriteriene for at tre av fire står i behandlingen over tid, og samtidig benytter seg av nettverket av behandlingstiltak som er knyttet til senteret. Pasientene med best effekt av substitusjonsbehandling bruker langtidsvirkende morfin (slow-release oral morphine).

En bredde av tiltak under samme tak

Suchthilfe Wien ligger rett ved sentralbanestasjonen i Wien sentrum og har både sprøyteutdeling, behandling av Hepatitt A,B og C, poliklinikk, drop in klinikk, ambulant team, dagsenter med aktivitetstilbud, natthjem (26 senger) og koordineringsenhet under samme tak. "One Stop - Shop" er det effektive prinsippet de arbeider etter, - på mange måter lett å assosiere med hensikten til MO-sentrene i Norge slik Stoltenbergrapporten beskrev den. De fleste tilbudene ved senteret er gratis inkludert vaksiner for influensa, Hep A og B, gynekologisk undersøkelse, graviditetstest og substitusjonsmedisiner. Det ambulante teamet er bredt faglig sammensatt og inkluderer sosialarbeidere, psykiater, spesialsykepleiere, leger, spesialister i indremedisin, gynekologi, hepatitter og HIV/AIDS. Hver dag deler senteret ut 10 000 sprøyter og samler inn igjen nesten alle gjennom en effektiv returordning.

Fleksibilitet i medisinvalg
Det er 29-33 000 opiatbrukere i Østerrike, 10-12000 av disse bor i Wien. Kun en av ti er under 25 år, nesten halvparten er mellom 25-34 år. I 2016, fikk 6572 pasienter  substitusjons behandling i Wien.  Preparatene de i hovedsak bruker:

  • Slow release oral Morphine-Sulphat (Substitol)
  • Slow release oral Morphine-Hydrochlorid (Compensan)
  • d/l-Methadon-Hydrochlorid (mixed in a pharmacy)
  • Levomethadon (L-Polamidon, Levo-Methasan)
  • Buprenorphin (Subutex, and Generica)
  • Buprenorphin/Naloxon (Suboxone)

Over halvparten (60 %) av pasientene benytter langtidsvirkende morfin. De bruker sjelden (kun en av hundre pasienter) burprenorfin/nalaxon (suboxone) siden erfaringene har vært dårlige.

Valget av preparat gjør lege og bruker i samarbeid. Pasienten kan også diskutere bytte av medisin med legen på samme måte som pasienten ville drøftet bivirkninger og effekt av medisiner for høyt blodtrykk.  Nær ni av ti leger i Wien er godkjent for å kunne starte opp substitusjons behandling og kun et fåtall (15 %) får behandling i spesialiserte tilbud.

Dr. Haltmyer fortalte at det nærmest ikke er nyrekruttering av opiatavhengige i Wien. De fleste unge velger andre stoffer som amfetamin, kokain eller syntetiske stoffer fortalte han.

Rusavhengige er vanlige mennesker med en sykdom som må behandles, ikke straffes
Senterets erfaring er at urinprøver ikke er særlig nyttig. -Du får best informasjon om du snakker med pasienten, sa Dr. Hans Haltmayer. Uansett risikerer ikke pasientene straff ved å være ærlig om misbruk i Wien. -Vi kan ikke straffe dem for pasientene er jo i en høy risikosituasjon, påpekte spesialisten. Haltmayer var tydelig på at det nesten alltid er mer risiko forbundet med å frata pasienten medisiner enn å fortsette å tilby behandling. -Det er kun når du har folk i behandling at du kan hjelpe dem, sa han. Haltmayer sa videre at de av samme grunn, heller valgte rask medisinering av nye pasienter enn å risikere overdoser eller skader knyttet til stoff kjøpt på det illegale markedet. Som et eksempel fortalte de at renhetsgraden på heroin i Wien er på knappe 10 prosent noe som gjør helserisikoen stor.

Henteordning knyttet til arbeid
Pasientene hentet medisinene daglig med unntak av de som har arbeid. De henter ukentlig. Senterets erfaring er at få selger medisinene videre. Forvinnende lite (0,014%) ble beslaglagt av politiet på det illegale markedet i 2016 fortalte Haltmayer. Konsekvensen av salg er å måtte hente daglig, og eventuelt ta medisinen under observasjon.

Deltagerne på Fagrådets studietur hadde en rekke spørsmål til Dr. Haltmayer og mange ble inspirert og optimistiske på mulighetene som ligger i god, fleksibel substitusjonsbehandling koblet til et nettverk av gode tiltak.