Den gangen var det Fremskrittspartiets Siv Jensen som åpnet Stortingets dører. Siden har brukerne blitt invitert inn av forskjellige partier hvert eneste år. I år er det Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som inviterer stoffbrukere til møte. Sammen med Støre er det stortingsrepresentant Kari Henriksen og Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam som har innledninger.

Støre ønsker dialog
Støre var i sin innledning opptatt av at Arbeiderpartiet skal være i dialog med dem som berøres av politikken. Han mente at det veiskillet som vi nå ser, startet med daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen og opprettelsen av Stoltenbergutvalget. Dagens forslag om hjelp fremfor straff støtter Arbeiderpartiet, men var tydelig på at legalisering ikke er arbeiderpartipolitikk.

Under det 90 minutter lange møtet ble det delt sterke historier, krevende møter med et hjelpeapparat som i for liten grad samhandler og flere forslag til løsninger til løsninger. Et rigid LAR system, manglende oppfølging og dårlig økonomi var kanskje det brukerne selv var mest opptatt.

Årets hovedpunkter for stoffbrukerne er: 

  • Lavterskel legesentre i storbyene
  • Anbud på LAR-medikamenter
  • Amfetamin-substitusjon
  • Værested for rusmiljøene

Foreningen for human narkotikapolitikk har fremmet et forslag om værested for rusmiljøet og saken kan få flertall i bystyret. Målet er også å få politisk støtte for dette på Stortinget.

-Det er når brukerstemmen blir tatt til etterretning og politikerne fatter nye vedtak at vi opplever modernisering av ruspolitikken i Norge. Fra symbolpolitikk til kunnskapsbasert. Dette er en politikk som er i brytning og det er fantastisk å oppleve denne utviklingen.
FHN

Politikere har tradisjon for å invitere, men også for å lytte, sa Arild Knutsen, leder i Foreningen Human Narkotikapolitikk (FHN) avslutningsvis. De lyttet da FHN foreslo utdeling av motgift til heroin og de lyttet da de foreslo kampanje for å endre fra injisering til røyking av heroin. Nå er straks loven klar, der sprøyterommet endres til brukerrom. Et prosjekt med heroinklinikker kommer både til Oslo og Bergen.