Bra vil kanskje noen si, men dette rammer rusavhengige uten alternativer hardt.

Desperasjonen etter å skaffe de rusmidlene en trenger for å unngå abstinenser, blir stor.

Når vi ikke har åpne og fleksible tilbud om avrusing og behandling, må vi ta diskusjonen om vi bør endre praksis for legal medisinering, for å gi folk det de trenger og få dem vekk fra gata. Bør vi ha en større fleksibilitet i legemiddelassisterte ordninger i denne krevende situasjonen?

Helsedirektoratet har anbefalt at kommunen sammen med frivillige, må vurdere hvordan de kan opprettholde lavterskeltilbud til folk med rus- og psykisk helseproblemer, – med tiltak som kan hindre smitte. Stenging av lavterskeltilbud som matutdeling, feltpleie og lignende kan få store konsekvenser og økt press på den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at kommuner og frivillige organisasjoner ser på alternative måter/metoder å fortsatt ivareta målgruppen i lavterskeltilbudene for å unngå bortfall av disse, skriver direktoratet.

Ansatte, likemenn og frivillige trenger også beskyttelse mot smitte og opplæring i bruk av smittevernutstyr. Når mange tiltak nå er stengt har de mest sårbare i vårt samfunn ikke lenger noe forbindelse til helsetjenester og mister essensiell støtte.

Mange blir ekstra redde i denne situasjonen og sosiale medier flommer over av folk som er “skarpe i kantene”, slik helseministeren beskrev det på gårsdagens pressekonferanse. Han oppfordret til større raushet og rundere kanter.

Vi håper at dette også innebærer å finne gode løsninger til god praksis, knyttet til dem som vil komme i en ekstra vanskelig situasjon nå, med manglende tilgang på rusmidler og tilhørende abstinenser.